Orrhanen la beslag på et løetak inne ved Skoltevollen i Hemsedal en tidlig morgen. Han brisket seg så godt han kunne, men orrhønene var ikke å se. Han må nok jobbe mer med briskingen! Kristin Devor

Publiseringsdato 03.05.2024
Lesarbilete