Endelig fikk jeg sett og fotografert HJORT. En kveld, på vei opp Kvisla,- der var det plutselig 10-12 stykker på et jorde nær veien. Irene Jonassen.

Publiseringsdato 28.04.2024
Lesarbilete