Stor var min overraskelse da en stær dukka opp hos Kalle Fugle Mater 2. søndag i advent. Bente Damengen Tollefsen

Publiseringsdato 10.12.2023
Lesarbilete