Iskald natt med rimfrost i Hovet. Stjernespora syner kor mykje jorda roterte rundt Nordstjerna i løpet av 12 timar. Knut Dalen

Publiseringsdato 05.12.2023
Lesarbilete