Kald gråhegre midt i Rukkedøla. Irene Jonassen.

Publiseringsdato 02.12.2023
Lesarbilete