20.12 kom finaste Åshild til verda på Drammen sjukehus, 3 340 g og 50 cm. Stolte og takknemlege foreldre er Astrid Flaget Aasen og Åsmund Steen.

Publiseringsdato 04.01.2023
Nyfødde