Lille Helene kom til verden på Ringerike sykehus 13. desember. Superstolte foreldre er Marie Lovise Valdresbråten og Lars Storheim i Nesbyen.

Publiseringsdato 18.12.2022
Nyfødde