En kald vinternatt for Luftambulansen på Ål, nå midlertidig stasjonert på Torpomoen. Magnus Varlid Lauritzen

Publiseringsdato 02.12.2022
Lesarbilete