Lave tåkeskyer ved solnedgang på Torpoåsen. Øivind Mathisen

Publiseringsdato 01.12.2022
Lesarbilete