Herr og fru Dompap med det videnskapelige navnet "Pyrrhula pyrrhula" er altig ett flott syn på foringsplassen. Øivind Mathisen

Publiseringsdato 14.11.2022
Lesarbilete