Budalsvatnet, ved foten av Hallingskarvet ein sundag midt i november! Marianne Viljugrein

Publiseringsdato 13.11.2022
Lesarbilete