Overgangen mellom høst i lavlandet og snø i fjellene er vakkert. Her langs grønlivegen. Bjørn Fredrik Moen

Publiseringsdato 08.11.2022
Lesarbilete