Kort solglimt, før regnet kom att. Baustadsjøen i Ridalen. Ingunn Slaatten

Publiseringsdato 04.11.2022
Lesarbilete