19. oktober kom Andreas til verden på Ringerike sykehus. Christina og Tom Erik Bøygaard er takknemlige og stolte foreldre.

Publiseringsdato 28.10.2022
Nyfødde