"Elvelangs i Ål" ved Oppsjø en speilblank oktoberdag. Øivind Mathisen

Publiseringsdato 04.10.2022
Lesarbilete