Nordvintergulløye drikker vann av en dråpe på regntung hundekjeks. Bente Damengen Tollefsen

Publiseringsdato 30.06.2022
Lesarbilete