Blomsterfluene kamuflerer seg gjerne som veps for å slippe å bli spist av fugler. Denne har klart det fint! Kristin Devor

Publiseringsdato 12.06.2022




Lesarbilete