Flaggspetten er en kjærkommen gjest i Helsinglia. Hun her stilte seg pent opp på en passende stubbe for å bli foreviget. Kristin Devor

Publiseringsdato 12.06.2022
Lesarbilete