Langs Øvre Hemsedalsveg kan man oppleve alle typer hjortedyr i kvellinga. De beiter på nyspiret gress og er fornøyd med tingenes tilstand. Her er to små og en stor hjortekolle. Vakre dyr. Kristin Devor

Publiseringsdato 18.05.2022
Lesarbilete