Disse toppendene har funnet litt isfritt vann på Kikut. Irene Jonassen

Publiseringsdato 10.05.2022
Lesarbilete