Tuva kom til verden på Ringerike sykehus 26.03.22. Takknemlige foreldre er Henrik Nestegard og Anette N. Gilen

Publiseringsdato 02.04.2022
Nyfødde