07.12.21 kom frøken Sofie Hovdegard til verden på Hallingdal Sjukestugu. Stolte foreldre er Alina Cojocari og Daniel Hovdegard.

Publiseringsdato 01.03.2022
Nyfødde