Den 22.01.22 kom vesle Gjermund til verda på Ringerike sjukehus. Glade og takknemleg foreldre er Ingrid Lie og Remi Endrestøl.

Publiseringsdato 26.01.2022
Nyfødde