19.11.2021

Så vindfult på stranda vatnet, at det bles kvite bølger. Otilia Ryo-Bergstad
Lesarbilete