16.11.2021

Høst ved Tjuvkjellartjønn. Irene Jonassen
Lesarbilete