26.10.2021

"Elvelangs i Ål" ved Oppsjø en speilblank oktoberdag. Øivind Mathisen
Lesarbilete