15.09.2021

Andre funn i Hallingdal av blått ordensbånd (Catocala fraxini), Norges største nattfly (8-9 cm vengespenn) i Breiehagen, Ål 11.09.2021. Slitte bakvengar tydar på ei lang flukt i det fine haustværet. Torgrim Breiehagen
Lesarbilete