08.09.2021

8. september kom som en flott sommerdag. Her ved Hallingdalselva i Flå. Bente Damengen Tollefsen
Lesarbilete