22.04.2021

Ringerike sykehus. 17. april kom fineste Håkon endelig til verden, med sine 3775 g og 50,5 cm. For en lykke! Jonas, Emil og Magnus er stolte storebrødre og glade foreldre er Charlotte og Tor Erling Opsata, Ål.
Nyfødde