14.04.2021

Golden retrieveren Småen på Åsenveien, Nesbyen Emma Lein