24.03.2021

19.mars 2021 kom vesle Vilde til verden på Sykehuset Innlandet, Gjøvik. Vilde hilser til oldeforeldrene Ole og Marit + resten av slekta på Gol. Stolte foreldre er Heidi Berg Rudlang og Mattin Lundhagen, Kolbu.
Nyfødde